Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Začínáme - Dotyková obrazovka a tlačítka
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uživatelská příručka - 1.12

Dotyková obrazovka a tlačítka

Dotyková obrazovka a tlačítka

Hodinky Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro mají dotykovou obrazovku a tři tlačítka. S jejich pomocí můžete procházet displeje a funkce.

Tažení prstu a klepnutí:

 • tažení prstu nahoru nebo dolů slouží k posouvání obrazovky nebo nabídky,
 • tažení prstu doprava a doleva slouží k přesunu zpět a vpřed na obrazovkách,
 • tažením prstu doleva a doprava zobrazíte dodatečné obrazovky a informace,
 • klepnutím zvolíte příslušnou položku,
 • klepnutí slouží také pro zobrazení dodatečných informací,
 • klepnutím a podržením otevřete kontextovou nabídku,
 • dvojí klepnutí slouží k návratu na časový displej z jiných displejů (neplatí pro spouštěč a nastavení).

Horní tlačítko:

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem nahoru.

Prostřední tlačítko

 • stisknutím zvolíte příslušnou položku nebo zobrazíte dodatečné informace,
 • stisknutím a podržením tlačítka přejdete zpět do menu nastavení,
 • stisknutí a podržení tlačítka otevře kontextovou nabídku.

Spodní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem dolů.

Při záznamu cvičení:

Horní tlačítko:

 • stisknutí tlačítka slouží k přerušení/obnovení záznamu,
 • přidržení tlačítka slouží ke změně aktivity.

Prostřední tlačítko

 • stisknutím tlačítka se změní zobrazení,
 • stisknutí a podržení tlačítka otevře kontextovou nabídku.

Spodní tlačítko

 • stisknutím tlačítka zaznamenáte kolo,
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka.