Suunto 3 Fitness - Začínáme - Tlačítka

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Tlačítka

Suunto 3 Fitness má pět tlačítek, která můžete používat k navigování mezi displeji a prvky.

Trainer buttons

Normální použití:

1. Levé horní tlačítko

 • stisknutím tlačítka se aktivuje podsvícení
 • stisknutím se zobrazí alternativní informace

2. Pravé horní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem nahoru

3. Prostřední tlačítko

 • stisknutím tlačítka se vybírá položka nebo přejde vpřed / mění displej
 • přidržením tlačítka se otevře nabídka zkratek

4. Levé spodní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k návratu zpět
 • přidržením se vrátíte na zobrazení ciferníku

5. Pravé spodní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem dolů

Při záznamu cvičení mají tlačítka odlišné funkce:

1. Levé horní tlačítko

 • stisknutím se zobrazí alternativní informace

2. Pravé horní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k přerušení/obnovení záznamu
 • přidržení tlačítka slouží ke změně aktivity

3. Prostřední tlačítko

 • stisknutím tlačítka se mění displej
 • přidržením tlačítka se otevře kontextová nabídka

4. Levé spodní tlačítko

 • stisknutím tlačítka se mění displej

5. Pravé spodní tlačítko

 • stisknutím tlačítka zaznamenáte kolo
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka