Suunto 3 Fitness - Začínáme - Úprava nastavení
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Postup změny nastavení:

 1. Zobrazte ikonu nastavení opakovaným stiskem pravého horního tlačítka, poté stisknutím prostředního tlačítka nabídku nastavení otevřete.

  Settings icon

 2. Nastavením procházejte pomocí pravého spodního a pravého horního tlačítka.

  SF3 Settings

 3. Je-li požadované nastavení zvýrazněno, můžete je vybrat stiskem prostředního tlačítka. Zpět v nabídce se dostanete stiskem levého spodního tlačítka.

 1. U nastavení, kde lze hodnotu volit z intervalu, je možné hodnotu měnit stiskem pravého horního nebo pravého spodního tlačítka.

  Backlight mode

 2. U nastavení, kde existují hodnoty zapnuto/vypnuto, můžete hodnotu změnit stisknutím prostředního tlačítka.

  Alarm setting

TIP:

Z nabídky zkratek můžete přidržením prostředního tlačítka otevřít všeobecné nastavení.

InContext menu