Suunto 9 - Vlastnosti - Záznamník

Suunto 9 Uživatelská příručka

Záznamník

Záznamník otevřete tažením prstu dolů nebo opakovaným stisknutím horního tlačítka, dokud se nezobrazí ikona záznamníku.

Logbook icon

Klepněte na položku v záznamníku, kterou chcete zobrazit, případně procházejte záznamník tažením prstu nahoru a dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka.

Log list

POZNÁMKA:

Dokud není záznam v záznamníku synchronizován s účtem online, zobrazuje se v šedé barvě.

Záznamník opustíte tažením prstu doprava nebo stisknutím a podržením prostředního tlačítka. Na úvodní obrazovku se lze jednoduše vrátit také dvojitým klepnutím na displej.