Párování zařízení POD / hrudního pásu

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Párování zařízení POD / hrudního pásu

Párování zařízení POD / hrudního pásu

Spárujte přístroj Suunto Ambit2 s doplňkovými Suunto PODy (Bike POD, Power POD, hrudní pás, Foot POD nebo Cadence POD) a ANT+ PODy, abyste při cvičení získali dodatečné informace o rychlosti, vzdálenosti výkonu a tempu. Seznam kompatibilních výrobků vyhovujících standardu ANT+ najdete na www.thisisant.com/directory.

Můžete spárovat až šest PODů současně:

 • tři Bike PODy (v jednu chvíli je možné používat pouze jeden Bike POD)
 • jeden Cadence POD
 • jeden Foot POD
 • jeden Power POD

Spárujete-li více PODů, přístroj Suunto Ambit2 si zapamatuje pouze nejnověji spárovaný od každého typu PODu.

Hrudní pás nebo zařízení POD obsažené v balení hodinek Suunto Ambit2 je již spárováno. Párování je vyžadováno pouze v případě, že chcete s přístrojem používat nový hrudní pás nebo POD.

Postup párování zařízení POD / hrudního pásu:

 1. Aktivujte zařízení POD / hrudní pás:
 2. Bike POD: otočte pneumatikou s nainstalovaným Bike PODem.
 3. Power POD: otočte klikou nebo pneumatikou s nainstalovaným Bike PODem.
 4. Hrudní pás: navlhčete kontaktní plochy a nasaďte si hrudní pás.
 5. Cadence POD: otočte pedálem kola s nainstalovaným Cadence PODem.
 6. Foot POD: nakloňte Foot POD o 90 stupňů.
 7. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 8. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pair (Párování) a otevřete ji stisknutím Next.
 9. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte příslušenstvím Bike POD, Power POD, hrudní pás, Foot POD a Cadence POD.
 10. Stisknutím Next zvolte zařízení POD nebo hrudní pás a zahajte párování.
 11. Držte přístroj Suunto Ambit2 v blízkosti PODu/pásu (méně než 30 cm) a počkejte, dokud přístroj neoznámí, že byl POD/pás spárován. Pokud párování selže, stiskněte Start Stop pro opakování nebo Light Lock pro návrat do nastavení párování.

pairing pod Ambit2

POZNÁMKA:

S přístrojem Suunto Ambit2 můžete spárovat různé typy PODů. Další informace, viz uživatelskou příručku k Power PODu.

TIP:

Hrudní pás lze aktivovat též navlhčením a stisknutím obou kontaktních ploch elektrod.

Řešení problémů: Párování hrudního pásu se nepodařilo.

Pokud se párování hrudního pásu nepodaří, vyzkoušejte následující postup:

 • Zkontrolujte, zda je pás připojen k modulu.
 • Ověřte, že máte hrudní pás správně nasazen (viz Nasazení hrudního pásu).
 • Ověřte, že jsou plochy kontaktů elektrod hrudního pásu navlhčené.

Další informace o párování PODů, viz uživatelská příručka k PODu.