Kalibrování power PODů a sklonu

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Kalibrování power PODů a sklonu

Pokud Suunto Ambit2 najde POD, automaticky váš power POD kalibruje. Power POD můžete kalibrovat i manuálně kdykoli v průběhu cvičení.

Postup manuálního kalibrování power PODu:

 1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Přestaňte šlapat do pedálů a zvedněte nohy z pedálů.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Calibrate Power POD (Kalibrovat power POD) a zvolte ji stisknutím Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 začne kalibrovat POD a oznámí, zda byla kalibrace úspěšná nebo ne. Ve spodním řádku je zobrazena aktuální frekvence použitá s power PODem. Předchozí frekvence je zobrazena v závorkách.

calibration ongoing Ambit2

Má-li váš power POD funkci automatického nulování, můžete ji vypnout/zapnout prostřednictvím přístroje Suunto Ambit2.

Postup zapnutí / vypnutí automatického nulování:

 1. Po dokončení kalibrace stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte funkci automatického nulování do stavu On/Off (Zap./vyp.) a potvrďte ji tlačítkem Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

set auto zero

U power PODů používajících Crank Torque Frequency (CTF) můžete nastavit sklon.

Postup kalibrování sklonu:

 1. Po dokončení kalibrace power PODu stiskněte Start Stop.
 2. Tlačítkem Light Lock nastavte správnou hodnotu podle příručky power PODu a potvrďte i stisknutím tlačítka Next.
 3. Počkejte na dokončení nastavení.
 4. Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.

calibrate slope