Nastavení kontrastu displeje

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Nastavení kontrastu displeje

Kontrast displeje hodinek Suunto Ambit2 můžete zvýšit nebo snížit.

Postup úpravy kontrastu displeje v nastaveních:

  1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Stisknutím Next otevřete položku nastavení General (Obecné).
  3. Stisknutím Next otevřete Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Display contrast (Kontrast displeje) a otevřete ji stisknutím Next.
  5. Tlačítkem Start Stop kontrast zvýšíte, tlačítkem Light Lock jej snížíte.
  6. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo podržte stisknuté Next, chcete-li menu nastavení opustit.

adjusting display contrast