Nácvik plavání

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Nácvik plavání

Nácvik plavání

Nácvik techniky plavání můžete provádět kdykoli v průběhu plavání. Provádíte-li nácvik některého nestandardního plaveckého stylu (např. používáte pouze nohy), můžete podle potřeby dodatečně upravit délku takto uplavané trasy.

POZNÁMKA:

Nezadávejte vzdálenost nácviku plavání, dokud nácvik nedokončíte.

Postup nácviku:

  1. Při zaznamenávání vašeho plavání v bazénu otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Stisknutím Next otevřete Plavání.
  3. Stisknutím Next zvolte Nácvik a zahajte svůj nácvik plavání.
  4. Po dokončení nácviku stiskněte View a podle potřeby upravte celkovou vzdálenost.

adding swimming drill

Nácvik ukončíte v menu možností otevřením položky Plavání a zvolením Ukončit nácvik.

TIP:

Nácvik můžete přerušit stisknutím tlačítka Start Stop.