Kalibrování kompasu

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Kalibrování kompasu

Režim Kompas vás vyzve před použitím kompasu k jeho kalibrování. Pokud jste již kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, můžete otevřít možnost kalibrace v menu možností.

Postup kalibrování kompasu:

  1. Otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku general (obecné) a otevřete ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otevřete ji stisknutím Next.
  4. Stisknutím Next zvolte Calibration (Kalibrace).
  5. Otáčejte hodinkami a naklánějte je různými směry. Až se ozve pípnutí, znamená to, že je kalibrace dokončena.

calibrating compass Ambit2

Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se text Calibration successful (Kalibrace úspěšná). Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se text Calibration failed (Kalibrace selhala). Chcete-li kalibraci zopakovat, stiskněte Start Stop.