Používání režimu Alti & Baro

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání režimu Alti & Baro

Používání režimu Alti & Baro

V režimu ALTI & BARO můžete zobrazit aktuální nadmořskou výšku nebo barometrický tlak vzduchu. Nabízí tři profily: Automaticky, Barometr a Výškoměr. Další informace o nastavení profilů, viz Nastavení profilů.

Když jste v režimu ALTI & BARO, můžete v závislosti na používaném profilu používat různá zobrazení.

Je-li aktivováno GPS, je možné zobrazit časy východu a západu slunce. Není-li GPS aktivní, jsou časy východu a západu slunce odvozeny od poslední zaznamenané souřadnice GPS.