FusedAlti
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

FusedAlti

FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmořské výšky, které jsou kombinací GPS a barometrického měření nadmořské výšky. Ve výsledně zobrazené hodnotě nadmořské výšky minimalizuje efekt dočasných a skokových chyb.

POZNÁMKA:

Standardně je nadmořská výška při cvičeních využívajících GPS nebo při navigaci měřena pomocí FusedAlti. Je-li GPS vypnuté, je nadmořská výška měřena snímačem barometrického tlaku.

Nechcete-li měřit nadmořskou výšku pomocí funkce FusedAlti, můžete ji vypnout v menu možností.

Postup vypnutí funkce FusedAlti:

  1. Podržením stisknutého tlačítka Next otevřete menu možností.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro a otevřete ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku FusedAlti a zvolte ji stisknutím Next.
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock nastavte FusedAlti do stavu Vypnuto a potvrďte tlačítkem Next.

enabling FusedAlti

Je-li přístroj v režimu čas, můžete s FusedAlti hledat novou referenci pro barometricky měřenou nadmořskou výšku. Tím se na maximálně 15 minut aktivuje GPS.

Postup hledání nové reference pro barometricky měřenou nadmořskou výšku s FusedAlti:

  1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro a otevřete ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Reference a otevřete ji stisknutím Next.
  4. Tlačítkem Start Stop vyberte položku FusedAlti a zvolte ji stisknutím Next. GPS je zapnuto a přístroj začíná počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

POZNÁMKA:

V dobrých podmínkách trvá aktivace FusedAlti 4 – 12 minut. V této době přístroj Suunto Ambit2 zobrazuje barometrickou nadmořskou výšku a u hodnoty nadmořské výšky je zobrazen znak ~, který indikuje, že zobrazená hodnota nemusí být přesná.