Používání profilu Automaticky
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání profilu Automaticky

Profil Automaticky přepíná mezi profily Výškoměr a Barometr podle toho, jak se s přístrojem pohybujete. Pokud je aktivní profil Automaticky, přístroj automaticky interpretuje změny tlaku vzduchu jako změny v nadmořské výšce nebo změny počasí.

automatic

Není možné současně měřit změny počasí a změny nadmořské výšky, protože oba jevy způsobuje okolní tlak vzduchu. Přístroj Suunto Ambit2 zjišťuje pohyb ve svislém směru a podle potřeby přepíná měření nadmořské výšky. Je-li zobrazena nadmořská výška, je aktualizována s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), přístroj Suunto Ambit2 interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí. Interval měření je 10 sekund. Měření nadmořské výšky zůstává konstantní a pokud dojde ke změně počasí, uvidíte změny v hodnotách naměřeného tlaku vzduchu na hladinu moře.

Pokud se pohybujete ve svislém směru (během 3 minut změníte nadmořskou výšku o více než 5 metrů), přístroj Suunto Ambit2 interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny nadmořské výšky.

V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka View používat zobrazení profilu Výškoměr nebo Barometr.

POZNÁMKA:

Pokud používáte profil Automaticky, nejsou na displeji zobrazeny ikony barometru nebo výškoměru.