Používání režimu Čas

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání režimu Čas

Používání režimu Čas

Režim Time (Čas) zobrazuje následující informace:

  • horní řádek: datum
  • střední řádek: čas
  • dolní řádek: tlačítkem View přepínejte mezi dny v týdnu, sekundami, duálním časem a dalšími informacemi.

time mode