Používání GPS časomíry

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání GPS časomíry

GPS časomíra opravuje odchylku mezi hodinkami Suunto Ambit2 a časem dle GPS. GPS časomíra opravuje čas automaticky jednou denně nebo po manuálním nastavení času. Opravuje se i duální čas.

POZNÁMKA:

GPS časomíra opravuje minuty a sekundy, ale ne hodiny.

POZNÁMKA:

GPS časomíra opravuje čas přesně, pokud se odlišuje o méně než 7,5 minuty. Pokud je odchylka času větší, GPS časomíra ji opraví na nejbližších 15 minut.

GPS časomíra je aktivována automaticky. Postup jejího deaktivování:

  1. V menu možností otevřete položku General (Obecné), potom Time/date (Čas/datum) a GPS timekeeping (GPS časomíra).
  2. Tlačítky Start Stop a Light Lock zapněte nebo vypněte GPS časomíru. Potvrďte tlačítkem Next.
  3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo podržte stisknuté Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting GPS timekeeping