Používání podsvícení a zámku tlačítek

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání podsvícení a zámku tlačítek

Používání podsvícení a zámku tlačítek

Podsvícení se aktivuje stisknutím tlačítka Light Lock. Chování podsvícení můžete změnit v nastavení hodinek v části General (Obecné) / Tones/display (Tóny/displej) / Backlight (Podsvícení).

Přidržením tlačítka Light Lock se zamykají a odemykají tlačítka. Chování zámku tlačítek můžete změnit v nastavení hodinek v části General (Obecné) / Tones/display (Tóny/displej) / Button lock (Zámek tlačítek).

backlight button lock

TIP:

Pro sportovní režimy zvolte nastavení zámku tlačítek Actions only (Pouze akce). Předejdete tak nechtěnému spuštění nebo zastavení záznamu cvičení. I když jsou tlačítka Back Lap a Start Stop zamknutá, můžete aktivovat podsvícení stisknutím Light Lock, přepínat displeje stisknutím Next a měnit zobrazení stisknutím View.