Калибриране на компаса

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Калибриране на компаса

Режимът Compass (Компас) иска от вас да калибрирате компаса, преди да можете да го използвате. Ако вече сте калибрирали компаса и желаете да го калибрирате повторно, можете да отворите опцията за калибрация от менюто с опции.

За калибриране на компаса:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до general (общи) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртете до Compass (Компас) със Start Stop или Light Lock и влезте с Next.
  4. Натиснете Next, за да изберете Calibration (Калибрация).
  5. Завъртете и наклонете часовника в различни посоки, докато не издаде звук, с който показва, че калибрацията е приключила.

calibrating compass Ambit2

Ако калибрацията е успешна, ще се покаже текстът Calibration successful (Успешна калибрация). Ако калибрацията не успее, ще се покаже текстът Calibration failed (Неуспешна калибрация). За да опитате калибрацията повторно, натиснете Start Stop.