Ako pracuje režim Alti & Baro

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Ako pracuje režim Alti & Baro

Na to, aby ste v režime ALTI & BARO získali správne namerané hodnoty, je dôležité pochopiť, ako zariadenie Suunto Ambit2 počíta nadmorskú výšku a tlak vzduchu pri hladine mora. Suunto Ambit2 neustále meria absolútny tlak vzduchu. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt počíta nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu pri hladine mora.

POZOR:

Udržujte miesto okolo senzoru čisté a bez piesku. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov senzora.

altibaro sensor