Uporaba profila Samodejno

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

Table of Content

Uporaba profila Samodejno

Profil Samodejno se preklopi med profiloma Višinomer in Barometer skladno z vašimi premiki. Ko je vklopljen profil Samodejno, naprava samodejno preklaplja med razlaganjem sprememb v zračnem tlaku s spremembami nadmorske višine ali vremenskimi spremembami.

automatic

Vremenskih sprememb in sprememb nadmorske višine ni mogoče meriti hkrati, ker oboje povzročajo spremembe v zračnem tlaku. Suunto Ambit2 zazna navpično gibanje in po potrebi preklopi na merjenje nadmorske višine. Ko je prikazana nadmorska višina, se posodablja z največjo zakasnitvijo 10 sekund.

Če ste na stalni nadmorski višini (navpični premik za manj kot 5 metrov v 12 minutah), naprava Suunto Ambit2 vzame vse spremembe pritiska za vremenske spremembe. Interval med meritvami je 10 sekund. Odčitek nadmorske višine ostaja stalen; če se spremeni vreme, boste videli spremembe v odčitku zračnega tlaka na morski gladini.

Če se vaša nadmorska višina spreminja (navpični premik za več kot 5 metrov v 3 minutah), naprava Suunto Ambit2 vzame vse spremembe pritiska za spremembe nadmorske višine.

Odvisno od izbranega profila lahko dostopate do prikazov profila Višinomer ali Barometer s tipko View.

OPOMBA:

Ko je vklopljen profil Samodejno, na zaslonu nista prikazani ikoni barometra ali višinomera.