Používání stopek

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Používání stopek

Používání stopek

Postup použití stopek:

  1. Chcete-li začít měřit čas, stiskněte na displeji stopek tlačítko Start Stop.
  2. Stisknutím Back Lap změříte mezičas, stisknutím Start Stop stopky zastavíte. Chcete-li zobrazit mezičasy, stiskněte při zastaveném měření tlačítko Back Lap.
  3. Pokračujte stisknutím Start Stop.
  4. Chcete-li čas vynulovat, přidržte při zastaveném měření času tlačítko Start Stop.

using stopwatch Ambit2

Při běhu stopek můžete:

  • stisknutím View přepínat mezi časem a mezičasem zobrazeným ve spodním řádku displeje.
  • tlačítkem Next přepnout do režimu time (čas).
  • přidržením tlačítka Next otevřít menu možností.