Párování zařízení POD / hrudního pásu

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Párování zařízení POD / hrudního pásu

Párování zařízení POD / hrudního pásu

Spárujte hodinky Suunto Ambit2 R s volitelným hrudním pásem Suunto nebo zařízením Foot POD. Při cvičení pak můžete získat dodatečné informace o rychlosti, vzdálenosti a kadenci. Můžete použít i jiné hrudní pásy či zařízení Foot POD odpovídající standardu ANT+. Seznam kompatibilních výrobků vyhovujících standardu ANT+ najdete na www.thisisant.com/directory.

Hrudní pás nebo zařízení POD obsažené v balení hodinek Suunto Ambit2 R je již spárováno. Párování je vyžadováno pouze v případě, že chcete s hodinkami používat nový hrudní pás nebo zařízení POD.

Postup párování zařízení POD / hrudního pásu:

 1. Aktivujte zařízení POD / hrudní pás:
 2. Hrudní pás: navlhčete kontaktní plochy a nasaďte si hrudní pás.
 3. Foot POD: botou (se zařízením POD) zatřeste nebo s ní bouchněte o zem.
 4. Menu možností otevřete přidržením stisknutého tlačítka Next.
 5. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Pair (Párování) a otevřete ji stisknutím Next.
 6. Tlačítky Start Stop a Light Lock procházejte možnosti příslušenství.
 7. Stisknutím Next zvolte zařízení POD nebo hrudní pás a zahajte párování.
 8. Držte hodinky Suunto Ambit2 R v blízkosti zařízení POD / pásu (méně než 30 cm) a počkejte, dokud neoznámí, že došlo ke spárování zařízení POD / pásu. Pokud párování selže, stiskněte Start Stop pro opakování nebo Light Lock pro návrat do nastavení párování.

pairing pod AMBIT2 R

TIP:

Hrudní pás lze aktivovat též navlhčením a stisknutím obou kontaktních ploch elektrod.

Řešení problémů: Párování hrudního pásu se nepodařilo.

Pokud se párování hrudního pásu nepodaří, vyzkoušejte následující postup:

 • Zkontrolujte, zda je pás připojen k modulu.
 • Ověřte, že máte hrudní pás správně nasazen (viz Nasazení hrudního pásu).
 • Ověřte, že jsou plochy kontaktů elektrod hrudního pásu navlhčené.

Další informace o párování zařízení POD uvádějí uživatelské příručky k zařízením POD.