Změna nastavení času

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Změna nastavení času

Postup otevření nastavení času:

 1. Menu možností otevřete přidržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Stisknutím Next otevřete položku general (obecné).
 3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Time/date (Čas/datum) a otevřete ji stisknutím Next.

time settings

Nastavení času

V režimu displeje Time (Čas) je aktuální čas zobrazen ve středním řádku.

Postup nastavení času:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Time (Čas).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte hodnoty hodin a minut. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting time Ambit2

Nastavení data

V režimu displeje Time (Čas) je aktuální datum zobrazeno v horním řádku.

Postup nastavení data:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Date (Datum).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte rok, měsíc a den. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting date

Nastavení duálního času

Duální čas umožňuje udržovat přehled o aktuálním čase v druhém časovém pásmu, například při cestování. V režimu displeje Time (Čas) je duální čas zobrazen ve spodním řádku a můžete jej otevřít stisknutím View.

Postup nastavení duálního času:

 1. V menu možností otevřete položku general (obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Dual time (Duální čas).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock změňte hodnoty hodin a minut. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting dual time

Nastavení budíku

Hodinky Suunto Ambit2 R můžete používat jako budík.

Postup přístupu k budíku a nastavení buzení:

 1. V menu možností otevřete položku General (Obecné), potom Time/date (Čas/datum) a Alarm (Budík).
 2. Tlačítky Start Stop a Light Lock zapněte nebo vypněte budík. Potvrďte tlačítkem Next.
 3. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty. Potvrďte tlačítkem Next.
 4. Tlačítkem Back Lap se vraťte do nastavení nebo přidržte tlačítko Next, chcete-li menu nastavení opustit.

setting alarm Ambit2

Je-li budík zapnutý, zobrazí se ve většině displejů symbol budíku.

Začne-li budík vyzvánět, můžete:

 • Stisknutím Light Lock zvolte Snooze (Odložit). Buzení se zastaví a obnoví se každých 5 minut, dokud jej nevypnete. Budík můžete odložit až 12krát, v součtu až o 1 hodinu.
 • Stisknutím Start Stop zvolte Stop. Buzení se zastaví a znovu se spustí příští den ve stejnou dobu, až do té doby, kdy v nastaveních budík nevypnete.

alarm snooze Ambit2

POZNÁMKA:

Je-li aktivováno odložené buzení, v režimu TIME (ČAS) bliká symbol budíku.