Doplňkové možnosti ve sportovních režimech

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Doplňkové možnosti ve sportovních režimech

Podržíte-li ve sportovním režimu stisknuté tlačítko Next, otevřou se doplňkové možnosti, které budou použity v průběhu cvičení:

additional options

 • Zvolte Navigation (Navigace) a vyberte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li se vrátit na jakékoli místo vašeho cvičení, zvolte Track back (Návrat zpět).
  • Chcete-li navigovat zpět na start vašeho cvičení, zvolte Find back (Cesta zpět).
  • Zvolením položky Location (Umístění) zjistíte souřadnice aktuální polohy, kterou můžete též uložit jako POI.
  • Po zvolení POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) můžete zahájit navigaci k místu zájmu.
  • Pro navigaci po trase zvolte Routes (Trasy).
  • Zvolte Logbook (Záznamník) pro navigaci po trase uložené v jednom z protokolů obsahujícího GPS data.
 • Pro zapnutí nebo vypnutí následujících funkcí zvolte Activate (Aktivovat):

  • Intervalový měřič aktivujte/deaktivujte zvolením položky Interval off/on (Interval vyp/zap). Intervalový měřič je možné přidat do vlastního sportovního režimu na webu Movescount. Další informace uvádí Použití intervalového měřiče.
  • Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického přerušení zvolte Autopause off/on (Autom. přerušení vyp/zap).
  • Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického posouvání zvolte Autoscroll off/on (Autom. posuv vyp/zap).
  • Pro zapnutí nebo vypnutí limitů tepové frekvence zvolte HR limits off/on (Limity tepové frekvence vyp/zap). Hodnoty limitů tepové frekvence můžete specifikovat na webu Movescount.
  • Kompas aktivujte/deaktivujte zvolením Compass off/on (Kompas vyp/zap). Je-li kompas aktivován v průběhu cvičení, zobrazí se jako další displej za sportovním režimem.