Péče a údržba

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Péče a údržba

Péče a údržba

Se zařízením zacházejte opatrně – zabraňte úderům nebo nárazům na ně.

Za normálních podmínek nebudou hodinky potřebovat servisní zásah. Po použití je omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.

Další informace o péči a údržbě zařízení najdete na www.suunto.com, kde jsou k dispozici různé podpůrné materiály, včetně odpovědí na časté dotazy a instruktážních videí. Můžete zde rovněž poslat dotaz přímo na technickou podporu Suunto nebo získat pokyny, jak si nechat opravit svůj přístroj v autorizovaném servisu Suunto Contact Center. Neopravujte zařízení sami.

Případně můžete kontaktovat technickou podporu Suunto Contact Center telefonicky na čísle uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu. Kvalifikovaný personál Suunto vám pomůže, a v případě potřeby při telefonickém hovoru problémy s vaším přístrojem vyřeší.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

TIP:

Nezapomeňte registrovat svůj přístroj Suunto Ambit2 S na webu MySuunto na stránce www.suunto.com/register. Získáte tak podporu přizpůsobenou vašim požadavkům.