Invertování displeje

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Invertování displeje

Displej přístroje Suunto Ambit2 S můžete invertovat ze světlého na tmavý a obráceně.

Postup invertování displeje v nastaveních:

  1. Menu možností otevřete přidržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Stisknutím Next otevřete položku nastavení General (Obecné).
  3. Stisknutím Next otevřete Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačítkem Start Stop vyhledejte položku Invert display (Invertovat displej) a potvrďte ji stisknutím Next.

inverting display

TIP:

Displej hodinek Suunto Ambit2 S můžete invertovat i přidržením tlačítka View v režimu Time (Čas), ve sportovním režimu, při navigaci nebo při používání stopek a časovačů.