Plavání v otevřeném prostoru

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Plavání v otevřeném prostoru

Plavání v otevřeném prostoru

Při používání režimu plavání v otevřeném prostoru přístroj Suunto Ambit2 S měří vaši rychlost plavání s pomocí GPS a při plavání zobrazuje data v reálném čase.

Postup záznamu plavání v přírodě:

  1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
  2. Stisknutím Next otevřete položku Exercise (Cvičení).
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Openwater swim (Plavání v otevřeném prostoru) a zvolte ji stisknutím Next.
  4. Přístroj začne automaticky vyhledávat signál GPS. Počkejte, dokud přístroj neoznámí nalezení signálu GPS, nebo stiskněte Start Stop a zvolte Později. Přístroj pokračuje v hledání signálu GPS. Po jeho nalezení začne přístroj zobrazovat a zaznamenávat data GPS.
  5. Stisknutím Start Stop zahájíte záznam protokolu plavání.

outdoor swimming

TIP:

Stisknutím Back Lap v průběhu plavání přidáte manuálně mezičasy.