Nastavení hodnoty deklinace

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Nastavení hodnoty deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem je vaše deklinace.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

  1. Menu možností otevřete přidržením stisknutého tlačítka Next.
  2. Stisknutím Next otevřete položku general (obecné).
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otevřete ji stisknutím Next.
  4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Declination (Deklinace) a zvolte ji stisknutím Next.
  5. Vypněte deklinaci zvolením možnosti nebo zvolte W (Z – západ) nebo E (E – východ).
  6. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock nastavte hodnotu deklinace.
  7. Stisknutím Next potvrďte nastavení.

setting declination Ambit2

TIP:

Nastavení kompasu můžete otevřít rovněž přidržením tlačítka View v režimu Compass (Kompas).