Používání režimu Čas
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Používání režimu Čas

Používání režimu Čas

Režim Time (Čas) zobrazuje následující informace:

  • horní řádek: datum
  • střední řádek: čas
  • dolní řádek: tlačítkem View přepínejte mezi dny v týdnu, sekundami, duálním časem a dalšími informacemi.

time mode