Používání tlačítek

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Používání tlačítek

Používání tlačítek

Hodinky Suunto Ambit2 S mají pět tlačítek, jejichž prostřednictvím máte přístup ke všem funkcím.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • otevření menu start,
 • přerušení nebo obnovení cvičení nebo časovače,
 • přidržením tlačítka se zastaví a uloží cvičení,
 • zvýšení hodnoty nebo přechod v nastavení nahoru.

Next:

 • přepínání mezi displeji,
 • přidržením tlačítka se otevře/ukončí menu možností,
 • přidržením tlačítka ve sportovních režimech se otevře/ukončí menu možností,
 • potvrzení nastavení.

Light Lock:

 • aktivace podsvícení,
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka,
 • snížení hodnoty nebo přechod v nastavení dolů.

View:

 • změna zobrazení v režimu time (čas) a v průběhu cvičení,
 • přidržením se přepíná mezi světlým a tmavým displejem,
 • přidržením se otevírají kontextové zkratky (viz níže).

Back Lap:

 • návrat na předchozí krok,
 • přidání kola v průběhu cvičení.
TIP:

Při změnách hodnot můžete zvýšit rychlost přidržením tlačítka Start Stop nebo Light Lock tak dlouho, dokud se hodnoty nezačnou pohybovat rychleji.

Definování zkratek

Ve výchozím nastavení přidržením tlačítka View v režimu Čas přepínáte mezi světlým a tmavým displejem. Účinek tohoto tlačítka můžete změnit na otevření konkrétního menu.

Definování zkratky:

 1. Otevřete menu možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 2. Vyhledejte položku menu, k níž chcete vytvořit zkratku.
 3. Přidržením tlačítka View vytvoříte zkratku.
POZNÁMKA:

Zkratky není možné vytvářet ke všem možným položkám menu, například k jednotlivým záznamům.

V ostatních režimech se přidržením tlačítka View otevřou předdefinované zkratky. Když je například aktivní kompas, dostanete se přidržením tlačítka View do nastavení kompasu.