CE

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento zápěstní počítač vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/ES.