Menu servis

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Menu servis

Pro otevření menu servis přidržte současně stisknutá tlačítka Back Lap a Start Stop, dokud se v hodinkách neotevře menu servis.

service menu Ambit2 R S

Menu servis obsahuje tyto položky:

 • Info (Informace):
  • Version (Verze): ukáže aktuální verzi softwaru a hardwaru přístroje Suunto Ambit2 S.
 • Test:
  • LCD test (Test LCD): umožňuje otestovat, zda LCD pracuje správně.
 • Action (Akce):
  • Power off (Vypnutí): umožňuje přepnout hodinky do režimu hlubokého spánku.
  • GPS reset (Reset GPS): umožňuje resetovat GPS.
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutí) je stav s nízkou spotřebou elektřiny. Chcete-li hodinky probudit, připojte k nim kabel USB (se zdrojem elektřiny). Spustí se průvodce počátečním nastavením. Předchozí hodnoty ale nejsou vymazané, stačí tedy v jednotlivých krocích hodnoty potvrdit.

POZNÁMKA:

Pokud se hodinky nepohybují po dobu 10 minut, přepnou se do režimu úspory energie. Když se začnou pohybovat, znovu se aktivují.

POZNÁMKA:

Obsah menu servis se může při aktualizacích bez oznámení změnit.

Resetování GPS

V případě, že jednotka GPS nemůže najít signál, můžete zkusit data GPS resetovat v menu servis.

Postup resetování GPS:

 1. V menu servis přejděte tlačítkem Light Lock k položce Action (Akce) a otevřete ji stlačením Next.
 2. Stisknutím Light Lock přejděte k položce GPS reset (Reset GPS) a otevřete ji pomocí Next.
 3. Stisknutím Start Stop potvrďte resetování GPS nebo stisknutím Light Lock operaci zrušte.
POZNÁMKA:

Resetováním GPS se vynulují data GPS, hodnoty kalibrace kompasu a doba zotavení. Vaše uložené záznamy však nebudou odstraněny.