โหมดกีฬา

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

คุณสามารถเลือกโหมดกีฬาที่เหมาะสมจากโหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อมูลที่แตกต่างกันตามชนิดกีฬาจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลระหว่างออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น โหมดกีฬาระบุว่าเป็น FusedSpeedTM หรือใช้ความเร็ว GPS ปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่FusedSpeed โหมดกีฬาที่เลือกยังมีผลต่อการตั้งค่าการออกกำลังกาย เช่น ข้อจำกัดการเต้นของหัวใจ ระยะทางของรอบแบบอัตโนมัติ (autolap) และอัตราการบันทึก

คุณสามารถสร้างรูปแบบการเล่นกีฬาที่กำหนดเองได้มากขึ้นใน Movescount แก้ไขโหมดกีฬาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ระหว่างออกกำลังกาย โหมดกีฬาที่กำหนดไว้เบื้องต้นจะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับประเภทกีฬาดังกล่าว:

  • Cycling (ปั่นจักรยาน): ข้อมูลความเร็ว ระยะทาง จังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ
  • Pool swimming (ว่ายน้ำในสระ): จังหวะการว่ายเฉลี่ย ช่วงสูงสุด SWOLF เฉลี่ย
  • Other sports (กีฬาอื่น ๆ): ข้อมูลความเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจและความสูงของพื้นที่
  • Indoor training (การฝึกซ้อมในร่ม): ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ (ไม่มี GPS)
  • Triathlon (ไตรกีฬา): ข้อมูลการว่ายน้ำกลางแจ้ง ปั่นจักรยานและวิ่ง
  • Running (วิ่ง): ข้อมูลก้าว อัตราการเต้นของหัวใจและการจับเวลา
  • Openwater swim (ว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ): จังหวะการว่ายเฉลี่ย ช่วงสูงสุด
หมายเหตุ:

SWOLF ใช้เพื่อคำนวณประสิทธิภาพในการว่าย โดยเป็นส่วนประกอบเวลาว่ายและจำนวนสโตรกตามความยาวสระที่กำหนด