Podsvícení
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.4

Podsvícení

Podsvícení aktivujte stisknutím tlačítka Light Lock.

backlight

Ve výchozím nastavení se podsvícení zapne na několik sekund a poté se automaticky vypne.Takto se děje v režimu Normal (Normální).

Existují čtyři režimy podsvícení:

Mode (Režim):

  • Normal (Normální):Když stisknete Light Lock a když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení.
  • Off (Vypnuto):Podsvícení se nezapne stisknutím tlačítka ani budíkem.
  • Night (Noc):Když stisknete jakékoli tlačítko nebo když se rozezní budík, na několik sekund se rozsvítí podsvícení.
  • Toggle (Přepínání):Podsvícení se zapne, když stisknete Light Lock, a zůstane zapnuté, dokud nestisknete znovu Light Lock.

Vaše hodinky Suunto Ambit3 Peak mají dvě možnosti nastavení podsvícení:jedna se týká „všeobecného“ nastavení, jedna sportovních režimů.

Všeobecné nastavení podsvícení můžete v hodinkách změnit v položce nastavení General (Obecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvícení).Viz Úprava nastavení.Obecné nastavení můžete změnit i na webu Movescount.

Ve sportovních režimech můžete využívat stejný režim podsvícení jako v obecném nastavení (výchozí možnost), nebo můžete v pokročilém nastavení na webu Movescount definovat jiný režim podsvícení pro každý sportovní režim.

Kromě režimu můžete nastavovat také jas podsvícení (jako procento), buď v hodinkách v položce nastavení General (Obecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvícení) nebo na webu Movescount.

TIP:

Když jsou uzamčena tlačítka Back Lap a Start Stop, stále můžete aktivovat podsvícení stisknutím tlačítka Light Lock.