Stopky

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.4

Stopky

Stopky jsou displej, který je možné zapínat/vypínat z menu start.

Postup aktivace stopek:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku DISPLAYS (DISPLEJE) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Stopwatch (Stopky) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.

Nyní můžete začít používat stopky nebo stiskněte tlačítko Next a vrátíte se na displej Čas.Chcete-li se vrátit na stopky, stiskněte Next a posouvejte displeje, dokud se nedostanete na stopky.

Postup použití stopek:

 1. Chcete-li začít měřit čas, stiskněte na displeji stopek tlačítko Start Stop.
 2. Stisknutím Back Lap změříte mezičas, stisknutím Start Stop stopky zastavíte.Chcete-li zobrazit mezičasy, stiskněte při zastaveném měření tlačítko Back Lap.
 3. Pokračujte stisknutím Start Stop.
 4. Chcete-li čas vynulovat, přidržte při zastaveném měření času tlačítko Start Stop.

using stopwatch Ambit3

Při běhu stopek můžete:

 • stisknutím View přepínat mezi časem a mezičasem zobrazeným ve spodním řádku displeje.
 • tlačítkem Next přepnout do režimu time (čas).
 • přidržením tlačítka Next otevřít menu možností.

Pokud již nechcete sledovat displej se stopkami, můžete stopky deaktivovat.

Postup deaktivace stopek:

 1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku DISPLAYS (DISPLEJE) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku End stopwatch (Ukončení stopek) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.