Storitveni meni

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.4

Storitveni meni

Storitveni meni

Za dostop do storitvenega menija hkrati pridržite tipki Back Lap in Start Stop, dokler ura ne preide v storitveni meni.

service menu Ambit3

Storitveni meni obsega te elemente:

 • Info (Informacije):
  • Air pressure (Zračni tlak): prikazuje trenutni absolutni zračni tlak in temperaturo.
  • BLE : prikazuje trenutno različico Bluetooth Smart.
  • Version (Različica): prikazuje trenutno različico programske in strojne opreme.
 • Test (Preskus):
  • LCD test (Preskus LCD): omogoča preverjanje, ali zaslon LCD pravilno deluje.
 • Action (Dejanje):
  • Power off (Izklop): omogoča preklop ure v način mirovanja.
  • GPS reset (Ponastavitev GPS): omogoča ponastavitev sistema GPS.
  • Clear data (Izbris podatkov): izbris podatkov umerjanja preskusa okrevanja
OPOMBA:

Power off (Izklop) pomeni stanje z nizko porabo energije. Uro prebudite tako, da priključite kabel USB (z virom napajanja). Zažene se čarovnik za začetno nastavitev. Ohranijo se vse nastavitve razen ure in datuma. V zagonskem čarovniku jih morate le potrditi.

OPOMBA:

Ko je ura 10 minut pri miru, preklopi v način varčevanja z energijo. Če jo premaknete, se znova aktivira.

OPOMBA:

Vsebina storitvenega menija se lahko med posodabljanjem spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.

Ponastavitev sistema GPS

Če sistem GPS ne najde signala, lahko v storitvenem meniju ponastavite podatke GPS.

Sistem GPS ponastavite tako:

 1. V storitvenem meniju se s tipko Light Lock pomaknite na možnost Action (Dejanje) in ga izberite s tipko Next.
 2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost GPS reset (Ponastavitev GPS) in jo izberite s tipko Next.
 3. Pritisnite tipko Start Stop, da potrdite ponastavitev sistema GPS, ali tipko Light Lock za preklic.
OPOMBA:

Ponastavitev sistema GPS ponastavi podatke GPS, vrednosti umerjanja kompasa in čas okrevanja. Shranjeni dnevniški vnosi niso izbrisani.