ไอคอน

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ไอคอน

icons and segments Ambit3

ไอคอนต่อไปนี้แสดงอยู่ใน Suunto Ambit3 Peak:

icon alarm Ambit3การปลุก
icon altimeter Ambit3 Peakเครื่องวัดความสูง (Altimeter)
icon barometer Ambit3 Peakบารอมิเตอร์
icon battery Ambit3แบตเตอรี่
icon bluetooth Ambit3กิจกรรม Bluetooth
icon lock Ambit3ล็อคปุ่ม
icon button-press Ambit3ตัวบ่งชี้การกดปุ่ม
icon chrono Ambit3นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูง
icon displays Ambit3การแสดงผลปัจจุบัน
icon down-decrease Ambit3ลง/ลดลง
icon signal Ambit3ความแรงของสัญญาณ GPS
icon hr Ambit3อัตราการเต้นหัวใจ
icon incomingcall Ambit3สายเรียกเข้า
icon intervaltimer Ambit3ตัวตั้งช่วงเวลา
icon message Ambit3ข้อความ/การแจ้งเตือน
icon missedcall Ambit3สายที่ไม่ได้รับ
icon next-confirm Ambit3ถัดไป/ยืนยัน
icon pair Ambit3การจับคู่
icon settings Ambit3การตั้งค่า
icon sportmode Ambit3โหมด sport
icon storm Ambit3 Peakพายุ
icon sunrise Ambit3 Peakอาทิตย์ขึ้น
icon sunset Ambit3 Peakอาทิตย์ตก
icon up-increase Ambit3ขึ้น/เพิ่มขึ้น

ไอคอน POI

ไอคอน POI ต่อไปนี้มีอยู่ใน Suunto Ambit3 Peak:

icon begin Ambit3เริ่มต้น
icon building Ambit3อาคาร/บ้าน
icon camp Ambit3แคมป์/ที่พักแรม
icon car Ambit3รถ/ที่จอดรถ
icon cave Ambit3ถ้ำ
icon crossroad Ambit3ทางแยก
icon end Ambit3ทางสิ้นสุด
icon food Ambit3อาหาร/ร้านอาหาร/คาเฟ่
icon forest Ambit3ป่า
icon geo Ambit3กิจกรรมหาภูมิสมบัติ (geocache)
icon hotel Ambit3ที่พัก/โฮสเทล/โรงแรม
icon meadow Ambit3ทุ่งหญ้า
icon mountain Ambit3ภูเขา/เขา/หุบเขา/หน้าผา
icon road Ambit3ถนน/ทาง
icon rock Ambit3หิน
icon sight Ambit3มองเห็น
icon water Ambit3น้ำ/แม่น้ำ/ทะเลสาป/ชายฝั่ง
icon waypoint Ambit3ตำแหน่งจุดอ้างอิง