Odolnost proti vodě

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Odolnost proti vodě

Hodinky Suunto Ambit3 Run jsou odolné proti vodě do 50 metrů / 164 stop / 5 barů.Hodnota v metrech se vztahuje k aktuální hloubce potápění a je testována tlakem vody při zkoušce odolnosti vodě Suunto.To znamená, že hodinky můžete používat při plavání a šnorchlování, ale neměly by být používány při jakémkoli typu potápění.

POZNÁMKA:

Hloubka odolnosti proti vodě se nerovná hloubce, v níž mohou hodinky běžně fungovat.Označení odolnosti proti vodě se vztahuje k statické těsnosti odolávající při sprchování, koupání, plavání, potápění v bazénu a šnorchlování.

Aby byla odolnost proti vodě zachována, doporučujeme:

  • nikdy nepoužívejte přístroj jinak, než pro co je určen.
  • v případě oprav kontaktovat autorizovaný servis Suunto, distributora nebo prodejce,
  • udržujte přístroj v čistotě, bez prachu a písku.
  • nikdy se nepokoušet otevřít tělo hodinek,
  • zabraňte působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody na přístroj.
  • pokud byl přístroj vystaven působení slané vody, vždy jej omyjte čistou vodou.
  • zabraňte nárazu nebo pádu přístroje.