Automatické přerušení

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Automatické přerušení

Automatické přerušení

Funkce Autopause (Automatické přerušení) způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph).Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Funkci Autopause (Automatické přerušení) můžete zapínat nebo vypínat pro jednotlivé sportovní režimy na webu Movescount v pokročilých nastaveních pro sportovní režim.

Funkci Autopause (Automatické vypnutí) můžete také zapnout či vypnout v průběhu cvičení, aniž by byla změněna nastavení provedená na webu Movescount.

Postup zapnutí/vypnutí funkce Autopause (Automatické přerušení) v průběhu cvičení:

  1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Autopause (Automatické přerušení) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock můžete nastavení přepínat.
  5. Menu opustíte přidržením tlačítka Next.