Intervalový měřič
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Intervalový měřič

Intervalový měřič

Na webu Movescount můžete do každého vlastního sportovního režimu přidat intervalový měřič. Chcete-li přidat intervalový měřič do sportovního režimu, zvolte sportovní režim a otevřete Advanced settings (Pokročilá nastavení). Při příštím připojení hodinek Suunto Ambit3 Run k účtu Movescount bude intervalový měřič synchronizován do hodinek.

V intervalovém měřiči můžete specifikovat následující informace:

  • typy intervalů (high (vysoký) a low (nízký) interval)
  • trvání nebo vzdálenost pro oba typy intervalů
  • počet opakování intervalů
POZNÁMKA:

Nenastavíte-li počet opakování intervalů na webu Movescount, bude intervalový měřič pokračovat, dokud se nezopakuje 99krát.

Postup aktivace/deaktivace intervalového měřiče:

  1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Interval a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Stisknutím Start Stop nebo Light Lock nastavte intervalový měřič na On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a potvrďte stisknutím Next. Když je aktivován intervalový měřič, zobrazuje se v horní části displeje ikona intervalu.

activating interval timer