Menu servis

Suunto Ambit3 Run Uživatelská příručka - 2.4

Menu servis

Pro otevření menu servis přidržte současně stisknutá tlačítka Back Lap a Start Stop, dokud se v hodinkách neotevře menu servis.

service menu Ambit3

Menu servis obsahuje tyto položky:

 • Info:
  • BLE: zobrazí aktuální verzi Bluetooth Smart.
  • Version: zobrazí aktuální verzi softwaru a hardwaru.
 • Test:
  • LCD test: umožňuje otestovat, zda LCD pracuje správně.
 • Action:
  • Power off: umožňuje přepnout hodinky do režimu hlubokého spánku.
  • GPS reset: umožňuje resetovat GPS.
  • Clear data: umožňuje vymazat kalibraci testu zotavení.
POZNÁMKA:

Power off je stav s nízkou spotřebou elektřiny. Chcete-li hodinky probudit, připojte k nim kabel USB (se zdrojem elektřiny). Spustí se průvodce počátečním nastavením. Uchovají se všechny údaje, kromě času a data. Stačí je potvrdit pomocí průvodce inicializací.

POZNÁMKA:

Pokud se hodinky nepohybují po dobu 10 minut, přepnou se do režimu úspory energie. Když se začnou pohybovat, znovu se aktivují.

POZNÁMKA:

Obsah menu servis se může při aktualizacích bez oznámení změnit.

Resetování GPS

V případě, že jednotka GPS nemůže najít signál, můžete zkusit data GPS resetovat v menu servis.

Postup resetování GPS:

 1. V menu servis vyberte tlačítkem Light Lock položku Action, otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock přejděte na položku GPS reset a stiskněte Next.
 3. Stisknutím Start Stop potvrďte resetování GPS nebo stisknutím Light Lock operaci zrušte.
POZNÁMKA:

Resetováním GPS se vynulují data GPS, hodnoty kalibrace kompasu a doba zotavení. Uložené záznamy se neodstraní.