Indikátor zostávajúcej pamäte

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Indikátor zostávajúcej pamäte

Indikátor zostávajúcej pamäte

Ak viac ako 50 % záznamníka nebolo synchronizovaných s webovou lokalitou Movescount, na športových hodinkách Suunto Ambit3 Run sa po otvorení záznamníka zobrazí upozornenie.

memory indicator Ambit3

Upozornenie sa nezobrazuje, ak je nesynchronizovaná pamäť plná a v športových hodinkách Suunto Ambit3 Run sa začnú prepisovať staré záznamy.