Odpočítavací měřič

Suunto Ambit3 Sport Uživatelská příručka - 2.4

Odpočítavací měřič

Odpočítavací měřič

Můžete použít odpočítávání, které odpočítává čas od nastavené hodnoty směrem k nule.Po každé z posledních 10 sekund odpočtu přístroj krátce pípne a po dosažení nuly zazní alarm.

Můžete zobrazit/skrýt odpočítávání z menu start pomocí položky nastavení Displays (Displeje) » Countdown (Odpočítávání).Přepínejte tlačítkem Next.

Postup nastavení času odpočítávání:

  1. Opakovaným stiskem tlačítka Next zobrazte displej odpočítávání.
  2. Stisknutím View upravte čas odpočítávání.
  3. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty.Potvrďte tlačítkem Next.
  4. Stisknutím Start Stop spusťte odpočítávání.

countdown timer Ambit3

TIP:

Odpočítávání můžete přerušit/obnovit stisknutím tlačítka Start Stop.