Oznámení

Suunto Ambit3 Sport Uživatelská příručka - 2.4

Oznámení

Pokud jste spárovali své hodinky Suunto Ambit3 Sport s aplikací Suunto Movescount (viz Mobilní aplikace Movescount), mohou vás hodinky upozorňovat na volání, zprávy a oznámení „push“.

notifications Ambit3

Nastavení oznámení na hodinkách:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku PŘIPOJENÍ a potvrďte tlačítkem Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Nastavení a potvrďte tlačítkem Next.
  4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Oznámení a potvrďte tlačítkem Next.
  5. Volbu můžete přepínat pomocí tlačítka Light Lock, následně potvrďte tlačítkem Next.
  6. Menu opustíte přidržením tlačítka Next.

Máte-li zapnutá oznámení, hodinky Suunto Ambit3 Sport vám budou poskytovat zvuková upozornění a zobrazí ikonu oznámení ve spodním řádku spolu s každou novou událostí.

Zobrazení oznámení na hodinkách:

  1. Stisknutím tlačítka Start Stop otevřete menu start.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku OZNÁMENÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Jednotlivá oznámení procházejte pomocí tlačítek Start Stop a Light Lock.

Můžete zobrazit až 10 oznámení. Oznámení zůstanou v hodinkách, dokud je z mobilního zařízení nevymažete. Oznámení starší jednoho dne však budou v hodinkách skryta a není možné je zobrazit.