Грижа и поддръжка

Suunto Ambit3 Sport Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Грижа и поддръжка

Грижа и поддръжка

Инструкции за работа

Отнасяйте се към устройството с внимание – не го удряйте и не го изпускайте.

При нормални обстоятелства часовникът няма нужда от сервизна поддръжка. След употреба го изплаквайте с чешмяна вода, лек сапун и внимателно почиствайте корпуса с влажен мек плат или кърпа.

Използвайте само оригинални аксесоари Suunto - повредите, причинени от неоригинални аксесоари, не се покриват от гаранцията.

подшушвам:

Не забравяйте да регистрирате вашия Product name на www.suunto.com/support, за да получите персонална поддръжка.