BEZPEČNOST

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
  • používá se pro zvýraznění důležitých informací.
TIP:
  • označuje extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.

VAROVÁNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČEBNÍHO PROGRAMU SE PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM. PŘETĚŽOVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ.

VAROVÁNÍ:

POUZE PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ:

NESPOLÉHEJTE VÝHRADNĚ NA GPS NEBO ŽIVOTNOST BATERIE, VŽDY PRO ZAJIŠTĚNÍ SVÉ BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE MAPU A DALŠÍ ZÁLOŽNÍ MATERIÁLY.

UPOZORNĚNÍ:

NA PRODUKT NEAPLIKUJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

UPOZORNĚNÍ:

NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

UPOZORNĚNÍ:

NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU. Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NÍM ZACHÁZEJTE JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE ÚDERŮM NEBO PÁDU PŘÍSTROJE, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ.