Automatický posuv

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

Automatický posuv

Automatický posuv

Můžete nastavit hodinky, aby automaticky posouvaly displeje ve sportovním režimu při cvičení. Použijte k tomu funkci Autoscroll (Autom. posuv).

Na webu Movescount můžete funkci Autoscroll (Autom.posuv) vypínat a zapínat pro všechny sportovní režimy. Můžete také definovat, jak dlouho se mají displeje zobrazovat.

Funkci Autoscroll (Autom. posuv) můžete také zapnout či vypnout v průběhu cvičení, aniž by byla změněna nastavení provedená na webu Movescount.

Postup zapnutí/vypnutí funkce Autoscroll (Autom. posuv) v průběhu cvičení:

  1. Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Start Stop vyberte položku Autoscroll (Autom. posuv) a zvolte ji stisknutím tlačítka Next.
  4. Tlačítky Start Stop nebo Light Lock můžete nastavení přepínat.
  5. Menu opustíte přidržením tlačítka Next.