FusedAlti

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

FusedAlti

FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmořské výšky, které jsou kombinací GPS a barometrického měření nadmořské výšky. Ve výsledně zobrazené hodnotě nadmořské výšky minimalizuje efekt dočasných a skokových chyb.

POZNÁMKA:

Standardně je nadmořská výška při cvičeních využívajících GPS nebo při navigaci měřena pomocí FusedAlti. Je-li GPS vypnuté, je nadmořská výška měřena snímačem barometrického tlaku.

Je-li přístroj v režimu čas, můžete s FusedAlti hledat novou referenci pro barometricky měřenou nadmořskou výšku. Tím se na maximálně 15 minut aktivuje GPS.

Postup hledání nové referenční hodnoty pro nadmořskou výšku s FusedAlti:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku NADM. VÝŠKA a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Auto seřízení a aktivujte ji stisknutím tlačítka Next. GPS je zapnuto a přístroj začíná počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.
POZNÁMKA:

V dobrých podmínkách trvá aktivace FusedAlti 4–12 minut. V této době přístroj Suunto Ambit3 Vertical zobrazuje barometrickou nadmořskou výšku a u hodnoty nadmořské výšky je zobrazen znak ~, který indikuje, že zobrazená hodnota nemusí být přesná.