Tréninkové programy

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

Tréninkové programy

Tréninkové programy

Můžete si plánovat jednotlivé přesuny nebo využít tréninkové programy a stáhnout je do hodinek Suunto Ambit3 Vertical.Pomocí plánovaných přesunů vám hodinky Suunto Ambit3 Vertical napomáhají splnit vaše tréninkové cíle.V hodinkách je možné uložit až 60 plánovaných přesunů .

K použití plánovaných přesunů

  1. Jednotlivé přesuny se plánují v sekciMOJE PŘESUNY případně je možné použít (či vytvořit) tréninkový program v sekciPLÁNOVAT A VYTVOŘIT na webu Movescount.com. Program pak lze přidat k plánovaným přesunům .
  2. Resynchronizujte s webem Movescount.com a stáhněte plánované přesuny e do hodinek.
  3. Chcete-li dosáhnout svých cílů, dodržujte denní pokyny a pokyny během plánovaných tras Move.

Zahájení plánovaného přesunu :

  1. Stisknutím tlačítka Next zkontrolujte, zda máte na daný den naplánovaný nějaký cíl.
  2. Pokud máte na daný den naplánováno více přesunů , stisknutím View zobrazíte cíle jednotlivých tras Move.

planned moves today Ambit3

  1. Stisknutím Start Stop zahájíte naplánovaný přesun , dalším stisknutím tlačítka Next se vrátíte do režimu Time (Čas).

Během plánovaného přesunu vám hodinky Suunto Ambit3 Vertical poskytují pokyny na základě rychlosti či tepové frekvence:

planned moves guidance Ambit3

Hodinky Suunto Ambit3 Vertical též oznámí dokončení 50 % a 100 % plánovaného cíle.

Až splníte cíl nebo když máte volný den, zobrazí se budoucí cíle podle dní v týdnu (je-li následující plánovaný přesun v nejbližším týdnu) nebo podle data (je-li vzdálenější než týden):

planned moves future Ambit3