Zkratky

Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

Zkratky

Ve výchozím nastavení platí, že když přidržíte v režimu Čas stisknuté tlačítko View, přepínáte mezi světlým a tmavým zobrazením.K této zkratce můžete přiřadit jinou položku menu.

Postup definování zkratky:

  1. Přidržte tlačítko Next a otevřete menu možností, případně stiskněte tlačítko Start Stop a otevřete menu start.
  2. Vyhledejte položku menu, k níž chcete vytvořit zkratku.
  3. Přidržením tlačítka View vytvoříte zkratku.
POZNÁMKA:

Zkratky není možné vytvářet pro všechny možné položky menu, například pro jednotlivé záznamy.

V jiných režimech otevřete předdefinované zkratky přidržením tlačítka View.Je-li například aktivní kompas, můžete otevřít nastavení kompasu přidržením tlačítka View.