BEZPEČNOST

Suunto Core Uživatelská příručka -

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření:

VAROVÁNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
  • používá se pro zvýraznění důležitých informací.

Bezpečnostní opatření:

VAROVÁNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE PRO POTÁPĚNÍ S DÝCHACÍM PŘÍSTROJEM.

VAROVÁNÍ:

PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.

UPOZORNĚNÍ:

NEVYSTAVUJTE PRUDKÝM TEPLOTNÍM ZMĚNÁM.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE REPELENT PROTI HMYZU.

UPOZORNĚNÍ:

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ZACHÁZEJTE JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE ÚDERŮM NEBO PÁDU.