Použití profilu hloubkoměru

Suunto Core Uživatelská příručka -

Použití profilu hloubkoměru

Při potápění používejte profil depth meter. Ukazuje vám aktuální hloubku a maximální hloubku dosaženou při potápění. Maximální hloubka povolená přístrojem je 10 metrů. Je-li aktivován profil depth meter, zobrazí se v levé horní části displeje ikona vlny.

Je-li aktivován profil depth meter, jsou prostřednictvím tlačítka View k dispozici následující zobrazení:

  • Záznamník: zaznamenávání ponorů
  • Teplota: měří okolní teplotu
  • Čas: ukazuje aktuální čas

Using snorkeling profile

Záznamy v profilu hloubkoměru

Záznamník funguje v profilu depth meter podobně jako v případě profilu altimeter, avšak namísto nadmořské výšky zaznamenává hloubku ponorů.

Zaznamenávání v profilu depth meter:

  1. V režimu Alti & Baro vyberte zobrazení měřiče rozdílu nadmořské výšky.
  2. Ke spuštění, zastavení a opětovnému spuštění slouží tlačítko Start Stop. Začněte provádět ponor.
  3. Při návratu na hladinu resetujte záznam podržením stisknutého tlačítka +.
UPOZORNĚNÍ:

Je-li přístroj pod vodou, nemačkejte žádné tlačítko.

POZNÁMKA:

Před použitím záznamníku v profilu depth meter je zapotřebí záznamník resetovat v profilu altimeter. Jinak vaše maximální hloubka ponoru zůstane stejná, jako je vaše aktuální nadmořská výška nad hladinou.

TIP:

Po zastavení záznamníku můžete před jeho resetováním záznamník otevřít a zobrazit aktuální záznamy.